Registreret alternativ behandler (RAB)

Alle behandlere er registrerede

Hos Massage Experterne er alle behandlere registreret (RAB) Derfor er du sikret en behandler med høj faglighed og minimum 5 års erfaring.

Vores klinik er en RAB godkendt klinik

Alle behandlere hos Massage Experterne har over fem års erfaring. Hos os er du sikker på, at få en behandler med høj faglighed og ekspertise.
Som (RAB) skal den godkendte klinik og behandler leve op til en lang række krav, som er til for at sikre dig som klient. RAB-ordningen fungerer som en garantiordning med patientsikkerhed.

Regler for god klinisk praksis

Klagemulighed for dig som klient

Krav om minimum uddannelse

Ajourføring af faglig viden

Godkendte behandler som er registreret

Vælg rigtigt første gang

Når du søger efter en massør eller en anden type behandler, vil du opleve at der er mange valgmuligheder. Som forbruger er det vanskeligt at finde rundt i de forskellige tilbud. Derfor er det vigtigt, at du vælger en behandler, som er registreret hos RAB. RAB-ordningen gælder for alternative behandlere, der driver sundhedsmæssig virksomhed uden for det offentligt finansierede sundhedsvæsen.

Ikke-registreret alternativ behandler

Det er ikke alle behandlere, der lever op til de fastsatte faglige standarder eller ønsker det. Hvis du vælger ikke at bruge en registreret alternativ behandler (RAB), risikerer du at blive behandlet af en behandler, der ikke i tilstækkelig grad, har den nødvendige viden eller udannelse. Hvis den alternative behandler ikke er registreret, er behandleren i princippet ikke pålagt, at leve op til Styrelsen for Patientsikkerheds krav til en alternativ behandler. Det betyder, at dine muligheder for at klage over en behandling, er meget begrænsede.

Registrerede alternative behandlere (RAB) er din sikkerhed

Vælg altid en RAB behandler. Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Registrering medfører alene, at alternative behandlere, som ønsker det, og som opfylder kravene, kan blive registrerede i en godkendt forening og dermed benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).

Krav for at blive registreret alternativ behandler (RAB)

Udover de i alt 660 timer det kræves for at kvalificeres, er det et krav, at man holder sin viden opdateret og jævnligt tager kurser.

200 timers anatomi/fysiologi

100 timers sygdomslære/farmakolog

250 timers primær behandlingsform

10 timers klinikvejledning/klinikbehandling

100 timers øvrig sundhedsfaglig undervisning

10 timers klinikvejledning/klinikbehandling